Bestyrelsen for Amatørarkæologerne på Stevns har efter et veloverstået årsmøde i Hårlev (se sekretærens referat nedenfor) holdt et konstituerende møde i juni, hvor den hidtidige formand og ildsjæl i en lang årrække for amatørarkæologien på Stevns Svend-Bjørn Keil, valgte at trække sig for i stedet at blive menigt medlem.
Bestyrelsen takker Svend-Bjørn for den store indsats han siden starten i 1987 i Vallø Kommune har ydet for udbrede kendskabet til vores lokale kulturarv.
Ny formand blev Jackie Stenderup og Michael Løvendal Kruse blev næstformand. Uffe Harhorn fortsætter som sekretær og Bente Mortensen blev ny kasserer.

 

Referat af årsmøde afholdt på Mødestedet i Hårlev den 26. maj 2010.

Til årsmødet var mødt 30 deltagere. Svend Bjørn Keil indledte med en kort gennemgang af aftenens program, hvorefter han bød velkommen til aftenens foredragsholder, arkæolog Thomas Roland fra Kulturarvsstyrelsen.

Thomas Roland indledte med at fortælle om sin baggrund og tog så fat på sit emne: Fyrstegravene i Himlingøje. I de følgende to timer fik vi en meget grundig gennemgang af gravpladsen i Himlingøje med et fint samspil mellem meget instruktive billeder og en engageret fortæller. Ud over de mange rige fund fra området, som Thomas omtalte detaljeret, trak han tråde ud til de områder i Europa og Skandinavien, som fyrsterne i Himlingøje havde haft forbindelse med / indflydelse på. Thomas nævnte, at han havde haft et godt samarbejde med Stevns Kommune i forbindelse med rydningen omkring nogle af gravhøjene i Himlingøje, samt at Kulturarvsstyrelsen havde fået fremstillet informationsskilte, som blot ventede på at blive stillet op. Skiltene vil komme op, så snart man har fundet plads til en lille parkeringsplads ved vejen i nærheden af gravhøjene.

Afslutningsvis fortalte Thomas, at der efter hans mening var så meget viden, så mange arkæologiske fund og så meget billedmateriale om fyrstegravene i Himlingøje, at det var oplagt, om nogen lavede en bog om emnet. Tilhørernes svar på det var, at Thomas selv da var et helt oplagt emne til den forfatter. Det svarede Thomas på med et skævt smil og en undvigende bemærkning.

Skulle det foredrag have karakter, f.eks. på en skala fra 1 – 10, må det blive et rent 12-tal!

Årsmødet fortsatte med en kombineret kaffepause/spørgetid til Thomas Roland og samtidig benyttede nogle af deltagerne lejligheden til at blive meldt ind i Amatørarkæologer på Stevns(APS).

Derefter afvikledes APS' generalforsamling – det tog ca. 5 kvarter - derefter sluttede Svend Bjørn Keil årsmødet med at takke for fremmødet.

Facebook