Kære alle amatørarkæologer

Januar 2012

I ønskes alle et rigtigt godt nytår. Vi vil samtidig takke for den gode tilslutning, der har været til vores arrangementer i 2011.

Det kommende år vil byde på en række arrangementer. Disse skal ses i lyset af at foreningen har sit oprindelige udspring i Vallø i 1987, hvor en gruppe arkæologisk interesserede den 20. juni stiftede Amatørarkæologerne i Vallø. Denne gruppe havde fra starten et tæt samarbejde med Køge Museum, som dengang havde det arkæologiske ansvar for Vallø Kommune frem til kommunesammenlægningen i 2007, hvorefter dette overgik til Museerne i Vordingborg.

Dette 25 års jubilæum vil vi gerne markere på forskellig vis i løbet af året. Se aktivitetslisten for 2012.

Som I måske har bemærket via pressen, vil der i de kommende år blive indledt et tæt samarbejde mellem Køge Museum og Museerne i Vordingborg. Det passer os fint, idet vi på Stevns hele tiden gennem sammenslutningen SAØ har samarbejdet med Køge Museum og de øvrige amatørarkæologer i Østsjælland.

På bestyrelsens vegne
Jackie Stenderup

Facebook