Afholdelsen af Årsmøde 2012 for Amatørarkæologer på Stevns på mødestedet i Hårlev den 26. marts 2012.

Årsmødet indledtes med en kort gennemgang af aftenens program og en velkomst til arkæolog Jonas Christensen fra Museerne i Vordingborg, der havde givet tilsagn om at fortælle om udgravningsaktiviteterne sidste år og i år på Toftegård i Strøby.

Herefter fortalte Jonas om ansvarsfordelingen for udgravningen ved Toftegård. Selv om Køge Museum ikke mere - siden strukturreformen i 2007- har det arkæologiske ansvar for Stevns og dermed for udgravningen ved Toftegård, så sker udgravningsaktiviteterne i samarbejde mellem Museerne og Køge Museum ved arkæolog Svend Åge Tornbjerg. Svend Åge Tornbjerg er derfor med til at færdiggøre den store udgravning af Toftegård, som han indledte helt tilbage i 1994/95. Udgravningen i 2011 gav ikke noget stort resultat, men gjorde at man nu med større sikkerhed kan afgrænse det område, hvor man kan finde bebyggelsen, som havde sin storhedstid i germansk jernalder/vikingetid. Jonas oplyste endvidere, at der er afsat midler til udgravningen i år og det er planen påny at starte udgravningen efter høst 2012.

Efter en kort kaffepause fortsatte aftenens program med forevisning bl.a. af TV-programmet ”Førkristne kultpladser”, der tidligere har været vist på DR2 i serien ”Danskernes Akademi”. Bestyrelsen havde valgt dette program på grund af det faglige indhold – og Toftegårds tilknytning hertil, men også for at vise de muligheder der er for at gense tidligere udsendte programmer via nettet/computer.

Derefter blev der afholdt generalforsamling i APS hvorunder bestyrelsens forslag til forhøjelse af kontingentet fra 50 til 75 kr., som er en følge af vores forenings optagelse i Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer, blev vedtaget. Referatet fra  årsmødet og generalforsamlingen vil blive lagt på medlemssiderne.

Rundtur til voldsteder vest for Tryggevælde ådal.

Som omtalt på generalforsamlingen vil der, som opfølgning på den velbesøgte bilrundtur sidste år til voldsteder på Stevns øst for Tryggevælde ådal, blive afholdt en rundtur til voldsteder vest for Tryggevælde ådal. Turen starter denne gang sydpå lørdag den 28. april 2012 kl. 10 ved parkeringspladsen ud for Vemmetofte Slot og går efterfølgende via Smerup Kirke/voldsted til Karisegård og Tryggevældegård. Herefter går turen til Vallø Slot og via Gruppeholm voldsted til Egøje Voldsted (Kaninhøjen) og Billesborg , hvor turen forventes at slutte kl.13.

Hvis man mangler kørelejlighed, så send en mail til formanden, som efter bedste evne vil søge at hjælpe.

Vi håber på godt vejr til turen.

 

 

Facebook