Presseomtale af udgravninger på Stevns

Udgravningerne på vikingebopladsen på Toftegård i Strøby har været omtalt i bl.a. i Dagbladet,

se nedenstående to link:

http://www.sn.dk/Koege/Hjaelpepakke-redder-vikingeby/artikel/277904#.UbLlj5wQe74

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/13ef9df689643078?compose=13f22d21be311b4e

Prøveudgravningerne i Lille Heddinge og i Rødvig i forbindelse med anlæggelsen af den nye cykelsti er også omtalt i Dagbladet.

http://www.sn.dk/Stevns/Fortidsminder-forsinker-og-fordyrer-cykelsti/artikel/278208#.UbLk_pwQe74

 

Årsmøde 2013 afholdt på Mødestedet i Hårlev den. 25. marts 2013

Mødet indledtes med at Anna S. Beck fra Køge Museum orienterede bredt om de seneste aktiviteter inden for hele Museum Sydøstdanmarks område, men fremhævede samtidigt, at hun var bedst funderet, når det drejede sig om Køge Museums område.

Annes orientering omfattede:

Vordingborg hvor der var gjort gode fund ved opgravningen af den oprindelige voldgrav. Anna fremhævede fundet af to tårne ogen robåd. Åbningen af det nye Borgcenter forventes i efteråret 2013.

Maglebyskatten fra Møn er en omfangsrig skat nedgravet under Grevens fejde i 1534-36. Skatten består af 7-800 mønter, og når den er færdig-konserveret og analyseret, vil den give ny viden om møntomløb og samfund på den tid.

I Næstvedområdet har der været udgravninger af en gammel kirkegård ved Helligåndshuset, og umiddelbart efter påske starter udgravninger i forbindelse med anlæggelse af den nye omfartsvej. Her forventes fund af jernalder bopladser.

Udvidelsen af jernbanen fra København til Ringsted kræver omfattende arkæologiske aktiviteter, og mange hold arkæologer skal i gang her. Der var allerede foretaget udgravning ved Karlstrup Mose, hvor der er fundet en jagt-boplads fra overgangen mellem jæger-stenalder og bonde-stenalderen. (Ertebøllekulturen).

Bannekilde ved Solrød, hvor der er fundet en boplads fra formentlig yngre stenalder/bronzealder med spor af noget, der ligner et palisadeanlæg.

Udgravningerne ved Toftegård blev særlig omtalt, fordi det er i ”vores område”, og fordi Anna kendte området godt. Toftegård er en stormandsgård fra tiden omkring 800 AD. Der er hidtil fundet nogle meget store haller (op til 40 m. længde), og der er centralt i området tegn pået mindre, afgrænset, specielt område – hvad området har været brugt til vides ikke, men en form for kult-plads er en mulighed. Anna nævnte det særlige, at man på Toftegård – Ligesom i Lejre – har fundet brændte sten omkring husenes stolpehuller. Bebyggelsen ved Toftegård ophører i løbet af 900 årene.

Der er planlagt yderligere udgravninger syd for området her i 2013, og Anna lovede at holde os nærmereorienteret herom.

Efter dette spændende indlæg overgik mødet til næste punkt, som var årets generalforsamling. Referatet fra årsmødet og generalforsamlingen kan ses på de interne medlemssider.  På det efterfølgende bestyrelsesmøde i april konstituerede bestyrelsen sig således: Jackie Stenderup, formand. Michael Løvendal Kruse, næstformand. Bente Mortensen, kasserer. Uffe Harhorn, sekretær. Svend-Bjørn Keil, bestyrelsesmedlem.

 

Glimt fra aftenudflugten i september 2012 til Lejre Museum

Se indslaget fra tv2 Lorry

http://www.lorry.dk/arkiv/2012/9/14?video_id=71518

 

 

 

Facebook