Sjællandstræf 2014 i Osted

Søndag den 21. september kl. 10-16

Igen i år mødes vi i de inspirerende rammer på Osted Fri- og Efterskole, Assendløsevejen 1, Osted, 4320 Lejre, 10 km sydvest for Roskilde. Da pladsen i foredragssalen tillader det, kan medlemmer tage familien med – også interesserede børn og unge. Alle under 18 år kommer ind for halv pris, en halvtredser. Pris for øvrige deltagere: kr. 100. Eftermiddagskaffe: kr. 25.

Reserver allerede nu dagen i din kalender! Yderligere oplysninger og tilmelding kan ske hos SDA’s sekretær, John Petersen, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 44 99 46 47. John har ikke telefonsvarer.

Femern Bælt-forbindelsen – de arkæologiske undersøgelser og foreløbige resultater, samt Status og nyt om helleristninger

Dagens program:

9:30-10:00   Ankomst, kaffe og betaling

10:00-10:15 Velkomst

10:15-12:30:Terje Stafseth,Udgravningsleder/arkæolog ved Museum Lolland-Falster

Foredrag om arkæologien i forbindelse med Femern Bælt-projektet med tunnel- og landanlæg. Projektet omfatter et meget stort område på land, i kystnært område og til havs, hvor ikke alene bevaringsforholdene for organisk materiale er unikke, men hvor også fysiske strukturer som fiskegærder og fangstanlæg stadig står oprejst og ikke er ødelagte eller væltede. (Kaffepause indlagt)

 Man taler i undersøgelserne om tredimensionel arkæologi. Her er der mulighed for at belyse store kulturelle sammenhænge. Fund af genstande og anlæg af organisk materiale er overvældende omfattende, som for eksempel fangstanlæg fra bondestenalderen, buer, pile m.m. Som noget ganske særligt har man fundet en brændt lerskive med tandindtryk fra et barn.

12:30-13:45  Middagspause. Den medbragte mad kan nydes i skolens kantine. Drikkevarer kan købes

13:45-14:00: Evt. spørgsmål til formiddagens foredrag

14:00-16:00: Gerhard Milstreu, Dr., leder af Tanum Rock Art Museum

Skandinaviens helleristninger, status og resultater, inkl. 30 min.s kaffepause. Fokus på Bornholm, udgravninger og nye fund: Etablering af kulturpark omkring Madsebakke og Hammersholm; det nordeuropæiske EU-formidlingsprojekt Empire of the Sun med afsæt i Solvognen fra Danmark, Nebraskiven fra Tyskland og helleristningerne i Tanum, samt stort og småt.

16:00: Afslutning

 

 

Referat af årsmøde 2014 på Mødestedet i Hårlev

Jackie Stenderup indledte årsmødet med en kort gennemgang af aftenens program, hvorefter han bød velkommen til overinspektør Maja Kildetoft Schultz fra Museum Sydøstdanmark. Majas orientering startede ved den nye museums-struktur, der trådte i kraft 1. januar 2013. Sammenlægningen af 3 museer til eet har  medført rigtig meget arbejde i det forgangne år. I den nye struktur har Museum Sydøstdanmark fordelt opgaverne således, at Vordingborg tager sig af borge og magt-strukturer. Næstved tager sig af nyere tid, og Køge beskæftiger sig med arkæologi. Der er ansat 40 arkæologer ved Museum Sydøstdanmark, heraf er de 11 fastansatte, medens resten er projekt-ansatte. Museet har i 2013 haft 46 udgravninger/forundersøgelser/overvågninger samt restaurering af fredede minder.

Herefter omtalte Maja nogle af de mange opgaver/steder, som museet har beskæftiget sig med i 2013: Køge Havn- fund af bolværk fra middelalderen. Mønt-skat – 156 mønter, som endnu ikke er endeligt undersøgt. Grusgrav i Varpelev – spor af en grav, men ingen knoglerester eller andet. Toftegård – udgravning med to formål, dels projektet ”Det gode liv i vikingetiden”, dels projektet ”Før-kristne kultpladser”. I forbindelse med anlæggelsen af den nye jernbane fra København til Ringsted via Køge har museet arbejdet i Ølsømagle Øst, Ølsømaglevej, Kværnager – noget der ligner et Sarup-anlæg, Vase Enge, Næstved Nordlige omfartsvej, Regnvands-bassin i Strøby Egede, Kildebrønde Nordmark, Forlægning af Iver Huitfeldtsvej, Spanager – jernalder, Kulerup - jernalder, Kildevangen – neolitisk plads med system-grave, Leopolds Rullegræs i Borup – forundersøgelse og Jernbanegade i Køge.

APS' aktiviteter i 2013.

Året indledtes i  februar med et orienteringsmøde på Køge Museum om den nyetablerede sammenlægning af museerne i Museum Sydøstdanmark og det blev medio marts efterfulgt af et foredrag på museet af museumsinspektør Jens Ulriksen om udgravningerne ved Vester Egesborg. Den 25. marts afholdt vi vores årsmøde på Mødestedet i Hårlev, hvor museumsinspektør Anna S. Beck fra Køge Museum indledte med en orientering om de seneste arkæologiske aktiviteter og om de forestående udgravninger på Toftegård i Strøby.  I april var der i Køge foredrag i den Gule Hal af arkæolog, ph.d. Søren A. Sørensen om Karlstrup Mose og de nyeste udgravninger ved Engstrup stien. Efterfølgende afholdt museet opstartsmøde om årets udgravninger. I slutningen af april foretog vi en rundtur til de spændende fortidsminder i Faxe Kommune og i maj tog vi på udflugt til Vordingborg. På Grundlovsmødet i Boesdal 5. juni deltog vi igen i år med en velbesøgt stand.
 
Endvidere har en stor del af vores amatørarkæologer i to perioder deltaget i museets arkæologiske udgravninger ved Toftegård i Strøby - i maj-juni og i august - samt ved udgravninger i forbindelse med anlæg af cykelstien i Rødvig i juni-juli. Derudover har flere medlemmer også deltaget i udgravningerne i forbindelse med motorvejsudvidelsen mv. blandt andet i Solrød og i Køge-området i det sene efterår, udgravninger der nu er lukket ned for vinteren og som genoptages i 2014. Parallelt hermed har der i perioder i begrænset omfang været afsøgning med detektor på forskellige stevnske lokaliteter i samarbejde med museet.
Tak til alle jer der deltog.

Det årlige Sjællandstræf i Sammenslutningen af  Danske Amatørarkæologer (SDA) blev som sædvanligt afholdt i september i Osted, hvor emnet var nye spændende fund og arkæologien på Bornholm.

I oktober afholdt vi en velbesøgt tur til Uppråkra og Lund, hvor vi først besøgte det store udgravningsområde - der har været et skånsk magtcentrum  fra 100-tallet f. Kr. og 1.000 år frem - og fik et spændende foredrag på besøgscenteret om de sidste års udgravninger. Herefter tog vi ind til Lunds Historiska Museum for at se de meget flotte fund fra Uppåkra.
Husk at vores medlemskab af SDA medfører, at vi bl.a. kan få rabat på et abonnement på det meget spændende medlemsblad Fund&Fortid, der udkommer fire gange om året.
 

Det forventes endvidere at bl.a. - Toftegårdsudgravningen, stormandsresidens fra 6.-9.årh. - vil blive omtalt i Museum Sydøstdanmarks nye årbog for 2013, der vil udkomme i 2014.

Der kan i øvrigt henvises til Nationalmuseets projekt om førkristne kultpladser http://vikingekult.natmus.dk/foerkristne-kultpladser, hvoraf det fremgår at der planlægges en kommende særudstilling om projektet i 2014.

Endelig kan vi anbefale nedenstående artikel
http://jyllands-posten.dk/kultur/historie/ECE6294051/fae-og-krae-vaelter-op-af-den-danske-muld/

Facebook