Årsmøde 2015 i APS afholdt på Mødestedet i Hårlev den 31. marts 2015.

Jackie Stenderup indledte årsmødet med en kort gennemgang af aftenens program, hvorefter han bød velkommen til arkæolog Michael Vennerdorf fra Museum Sydøstdanmark.

 

Michael Vennerdorf fortalte engageret og spændende om den arkæologiske analyse, som foregår i øjeblikket af det store projekt, der benævnes ”Kriegers Flak havmøllepark”. Projektet skal levere strøm fra havvindmøller til Tyskland og Danmark. Det er planen, at strømmen fra vindmøllerne – via elkabler – skal fremføres til Sjælland, hvor kablerne ”går i land” ved Rødvig og føres frem til dels Bjæverskovområdet og dels op til et område ved Ishøj. Samlet længde omkring 95 km.

 

Kabelføringen på land er endnu ikke fastlagt nøjagtigt, men der er afsat et 300 m. bredt bælte langs hele forløbet, og arkæologer er nu i færd med at analysere dette bælte med henblik på at finde punkter, der har arkæologisk værdi,  og som kabelføringen skal tage hensyn til, eller som skal undersøges nærmere inden kablerne nedlægges. Til støtte for analysen har arkæologerne brugt moderne reliefkort, gamle kort, stednavneoplysninger, allerede kendte oplysninger om fortidsminder samt alle andre former for oplysninger, som det har været muligt at indhente.

 

Michael Vennerdorf fremhævede især reliefkortene, som det medie, der har afsløret mange – hidtil upåagtede, arkæologiske interesseområder.

 

 

Årsmøde 2015 afholdes den 31. marts 2015 kl. 19.00 på Mødestedet, Bredgade 1 i Hårlev.

Arkæolog Michael Vennerdorf kommer og fortæller om de resultater, der er kommet ud af en arkivalsk kontrol museet har lavet for Energinet.dk forud for nedgravningen af kabler fra Havvindmølleparken Kriegers Flak.

Herefter afholdes ordinær generalforsamling for Amatørarkæologer på Stevns.

 

Oversigt over APS` aktiviteter i 2014.

Årsmødet i APS blev afholdt den 24. marts og indledtes med at overinspektør  Maja Kildetoft Schultz orienterede om etableringen af Museum Sydøstdanmark fra 1. januar 2013 og den nye opgavefordeling mellem de 3 museer. Referatet af mødet er vist efterfølgende under Nyheder i 2014. 

I starten af maj udsendte Museum Sydøstdanmark en invitation til indvielse af nye skilte på fortidsmindet Timmesøbjerg i Klinteskoven på Møn og efterfølgende søgte museet hjælp til tømning af grupper på udgravningen øst for Ølsemagle lige vest for motorvejen. I disse udgravninger deltog flere fra APS.
I slutningen af maj arrangerede APS en tur til åbent hus på udgravningerne i Hoby, hvor der var rundvisninger. Vi startede med at besøge udstillingen på museet i Maribo, hvor vi bl.a kunne se de tidligere fund fra Hoby.

I juni var APS repræsenteret med en stand på Grundlovsstævnet i Boesdal.
Museet arrangerede endvidere en rundtur med arkæologerne i Næstved og udsendte senere en invitation til præsentationen af fund ved udgravningerne langs med den nye jernbane mv. og til besøg på den arkæologiske udgravning i Ølby.
Efterfølgende blev der udsendt invitationer til deltagelse i de fortsatte udgravninger omkring Lille Skensved, hvor også APS deltog.

I starten af september var der rundvisning på den nyfundne Borgring ved Lellinge, som nu af Kulturstyrelsen er blevet udpeget til et af årets top-ti fund i Danmark.
Senere i september udsendte APS en invitation til en udflugt til de på dette tidspunkt igangværende spændende arkæologiske udgravninger på Bornholm. Næsten samtidigt afholdtes det årlige Sjællandstræf i SDA på Osted Fri og Efterskole med foredrag om udgravningerne i forbindelse med Femern Bælt projektet og Skandinaviens helleristninger med fokus på Bornholm.
Den 28. september afholdt APS i lighed med sidste år en tur til Skåne, hvor vi besøgte bl.a. Kiviksgraven i det østlige Skåne og efterfølgende de fortsatte årlige udgravninger i Uppråkra.

I november blev der udsendt invitationer til to foredrag af museumsinspektør Jonas Christensen i Køge om fundet af vikingeborgen.

Aktiviteterne har i lighed med sidste år været påvirket af sammenlægningen i Museum Sydøstdanmark, bl.a. har museet ikke afholdt  foredrag i Køge i samme omfang som tidligere. Vi vil vende tilbage med eventuelt nyt herom.

I slutningen af året er APS endvidere blevet optaget som deltager i samarbejdsgruppen omkring Stevns Klint - UNESCO Wold Heritage.

Endelig er Museum Sydøstdanmarks nye årbog for 2014 er udkommet. Den indeholder bl.a. en meget fin omtale af graven fra Strøby Egede.

Med hensyn de sidste års udgravninger på bl.a. Toftegård kan vi endvidere henvise til omtalen på  http://vikingekult.natmus.dk/foerkristne-kultpladser/om-projektet/statusrapport/

Facebook