Kære alle amatørarkæologer

Jeg håber alle kom godt ind i det nye år. I det nu forgangne år har vi deltaget i en række arkæologiske udgravninger på Stevns i forbindelsen med anlæg af cykelstien nær omfartsvejen i St. Heddinge, på Kastanjehøj nær Strøby Egede og i forbindelse med nedlæggelse af elkabler til Kriegers Flak, samt med detektorafsøgning i forbindelse med udgravningerne ved det kommende halbyggeri i Rødvig. Det sidst nævnte har fået en meget flot omtale i dag på Videnskab.dk. Endvidere vil jeg gerne meddele at APS i år holder vores kommende årsmøde torsdag den 30. marts 2017 kl. 19.00 på Frivillighedscenteret i Hårlev.

Mere herom senere.

Med venlig hilsen Jackie Stenderup

Facebook