Årsmødet afholdes på Mødestedet, Bredgade 1 i Hårlev, onsdag den 26. maj 2010 kl. 19.00.

Det er lykkedes for foreningen, Amatørarkæologer på Stevns (APS), at få en aftale med arkæolog Thomas Roland fra Kulturarvstyrelsen om at indlede årsmødet med et foredrag om fyrstegravene i Himlingøje og relationer til andre fund på Stevns. Thomas Roland har tidligere i år – i forbindelse med afslutningen af rydningen/ blotlæggelsen af gravhøjene fra romersk jernalder (ca. 200-250 efter Kristi fødsel) - givet et spændende og oplysende foredrag om fyrstegravene, hvilket gav fuldt hus i Himlingøje forsamlingshus.

Da ikke alle vores medlemmer havde mulighed for at høre dette foredrag og for at få lejlighed til stille uddybende spørgsmål til Thomas Roland, er det os en stor glæde, at Thomas Roland har givet tilsagn om at komme til vores årsmøde.

Alle arkæologisk interesserede er velkomne, og arrangementet er gratis. Det er muligt at købe kaffe/ the mv.

Efterfølgende (ca. kl. 21.00) afholdes en stiftende generalforsamling for nuværende og kommende medlemmer af APS.

Facebook