Dagsorden til generalforsamling (ca. kl. 21.00)    

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Godkendelse af årsregnskabet.
 4. Hovedlinjer for foreningens virksomhed i det kommende år.
 5. Godkendelse af vedtægter for Amatørarkæologer på Stevns.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  3 medlemmer i ulige år. 2 medlemmer i lige år.
 8. Valg af 2 bestyrelsesuppleanter, en 1. suppleant og en 2. suppleant (i prioriteret orden efter stemmetal).
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter.
 10. Valg af 1 suppleant til bilagskontrollant.
 11. Eventuelt.
Facebook