Amatørarkæologerne på Stevns (APS) er en videreførsel af Amatørarkæologerne i Vallø, der blev stiftet i Vallø 20. juni 1987


Foreningens formål er at fremme det arkæologiske og kulturhistoriske arbejde i Stevns Kommune.


Det er foreningens mål blandt andet at orientere om løbende og påtænkte arkæologiske udgravninger mv. i Stevns Kommune, samt formidle oplysninger om andre arkæologiske og kulturhistoriske aktiviteter i Sydøstsjælland, som kan have interesse for medlemmerne og andre interesserede.


Der vil endvidere blive arbejdet på at igangsætte lokale aktiviteter, der fremmer foreningens formål.

Kort over Stevns

Facebook